Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011

Νέα Σύνοδος [Planet 00]____Έχουμε ως ουσιώδη στόχο την επιτάχυνση της τεχνολογικής και κοινωνικής προόδου, με την ορθολογική χρήση των ανθρώπινων και των φυσικών πόρων να αναδεικνύει τον κεντρικό πυρήνα της πολιτικής μας, δηλαδή το σεβασμό στο συνάνθρωπο, με τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, την εκπαίδευση, τις ιατρικές επιστήμες, την ευρύτερη πρόσβαση στα υλικά αγαθά, το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα στην ατομική ιδιοκτησία, την αίσθηση της ασφάλειας, τη διεύρυνση της γνώσης -μέσω της ουσιαστικής απονομής δικαίου- των ορίων της ελευθερίας του κάθε πολίτη, να αποτελούν τους κυρίαρχους πυλώνες της προόδου του ανθρώπινου είδους σε όλες τις εκφάνσεις της ύπαρξής του.

____Είναι τιμή μου να συνεργάζομαι μαζί σας!